Back

SAP Turkey Consent

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuatı kapsamında, Akıllı İpuçları Maliyet Düşüren Projeler Sanal Gerçeklik Etkinliği kapsamı ile sınırlı olacak şekilde kişisel verilerimin SAP tarafından elde edilmesi, kaydedilmesi, işlenmesi, muhafaza edilmesi, açıklanması ve ilgili sponsora aktarılmasına, sponsorun bu etkinlik özelinde ve SAP adına yapacağı pazarlama aktivitelerinde kullanmasına izin ve onay veriyorum.

Mandatory Disclosure Statements:

Due to law on the Protection of Personal Data no. 6698, only limited to scope of Akıllı İpuçları Maliyet Düşüren Projeler Sanal Gerçeklik Etkinliği, I hereby permit and consent SAP to collect, save, process, disclose and transfer my personal data in addition to sharing this data with event sponsors and allow and consent sponsors to use this data for marketing activities limited to this event and SAP.