Back

SAP Turkey Privacy Statement

SAP'nin Gizlilik Bildirimi'ni (yukarıda yapılan ülke seçimine dayalı olarak) okuduğumu ve kişisel verilerimin Gizlilik Bildirimi şartlarına uygun olarak işlenmesine onay verdiğimi beyan ederim. Bu onaya, sınırlayıcı olmamak kaydıyla SAP'nin kendi isteğimle bu web sitesinde verdiğim tüm kişisel verileri toplaması, saklaması ve işlemesi ve bu verileri Gizlilik Bildirimi'nde ve bu Web sitesinde açıklanan yöntemler ve amaçlar doğrultusunda daha önce SAP'ye sağladığım diğer kişisel verilerle bileştirmesi dahildir. SAP, Gizlilik Bildirimi ve bu web sitesinde belirtilen koşullara uygun olarak, SAP web sitelerini nasıl kullandığımı izleyebilir ve bu bilgileri kişisel verilerimle birleştirebilir. İstediğim zaman SAP tarafından saklanan kişisel verilerime ilişkin bilgi talep edebileceğimi, bu gibi bilgileri sap.com/profile bağlantısıyla güncelleyebileceğimi ve düzeltebileceğimi ve info.turkey@sap.com adresinden SAP ile irtibat kurarak burada verdiğim onayı geri çekebileceğimi bildiğimi beyan ederim. Yukarıdaki ülke seçimime bağlı olarak verilerim SAP Türkiye Yazılım Üretim ve Ticaret A.Ş. tarafından denetlenecektir.

Mandatory Disclosure Statements:

https://www.sap.com/turkey/about/legal/privacy.html This e-mail may contain trade secrets or privileged, undisclosed, or otherwise confidential information. If you have received this e-mail in error, you are hereby notified that any review, copying, or distribution of it is strictly prohibited. Please inform us immediately and destroy the original transmittal. Thank you for your cooperation.